SP ShipBase

Skipsinformasjon på internett

 

Nivå 1: Søk på skipsnavn, rederinavn, tidligere navn, fiskerinummer, kallesignal.

Nivå 2: Søk på skipsnavn, rederinavn, tidligere navn, fiskerinummer, kallesignal.
Søk på skip med byggeår fra – til.
Søk på skipets flaggnasjon.
Søk på redernasjon
Søk på fartøytype.
Søk på fartøytypes karakteristika som:
Dødvekt; Lengde o.a.; Containerkapasitet (TEU), Lanemeter, Kjølekapasitet (m3); Trekkraft (max); Dekksareal; Dekkslengde;Antall biler; Antall passasjerer.


Abonnementspriser

Grunnpris:

Nivå 1: NOK 400,- /år

Nivå 2: NOK 800,- /år

Minstebestilling: Grunnpris + en flåtegruppe.

Tilgangen til fartøysopplysninger er inndelt i flåtegrupper

etter nasjon og/eller flåte

tilsvarende våre utgivelser i bokform.

Pr. dato er følgende flåtegrupper tilgjengelig:

-Norsk handelsflåte (INS Del 1)

NOK 400,- / år

-Norsk fiskeflåte (1) (INS Del 2)

NOK 400,- / år

-Norsk fiskeflåte (2) (INS Del 3)

NOK 400,- / år

-Dansk handelsflåte

NOK 400,- / år

-Dansk, Færøysk og Grønlandsk fiskeflåte (FFI)

NOK 400,- / år

-Svensk og Finsk handelsflåte

NOK 400,- / år

-Tysk handelsflåte

NOK 400,- / år

-Nederlandsk handelsflåte

NOK 400,- / år

-Engelsk og Irsk fiskeflåte

NOK 700,- / år

-European Dry Cargo Vessels (Nivå 2)

NOK 2500,- / år

-European Tankers (Nivå 2)

NOK 2500,- / år

-European Tugs (Nivå 2)

NOK 1000,- / år

 

Enkelte flåtegrupper er under komplettering

samtidig som det arbeides med nye nivåer og flere søkebegrep.

Blant annet vil dette kunne inkludere fartøy fra flere nasjoner,

og andre fartøygrupper tilsvarende våre tidligere bokutgaver

European Coasters / European Dry Cargo Vessels.

Aktuelle grupper er kjemikalie- /produkt-tankere, kjøleskip, slepebåter etc.


Shipping Publications AS
Illustrert Norsk Skipsliste AS


Postboks 43 Sentrum – N-3251 LARVIK –Norge
Tel.: 33 18 11 13 – Fax 33 18 36 76


E-post: info@shipping-publ.no
www.ship-info.com